ENG

Akcje GK S.A. w indeksie ECPI

Jest nam miło poinformować, iż firma ECPI zajmująca się opracowaniem raportów dot. Zrównoważonego rozwoju (Environment, Social responsibility, Corporate Governance) zakwalifikowała Grupę Kęty S.A. do swojego indeksu ECPI Emerging Markets ESG Equity Index. Cieszy nas fakt, iż działania spółki w tym obszarze zostały zauważone również poza granicami kraju.