ENG

9 grudnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji*

SDG:

Gdy myślimy o działaniach nieetycznych, jednym z pierwszych skojarzeń może być korupcja. W powszechnym przekonaniu do korupcji dochodzi przede wszystkim w relacjach przedsiębiorca -urzędnik, ale nie jest to prawdą. W każdej organizacji muszą być jasno określone i spisane reguły postępowania aby ryzyko korupcji ograniczyć a w razie wątpliwości, określony sposób ich wyjaśniania.

W Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. zaufanie klientów i inwestorów, dumę pracowników z przynależności do naszej organizacji, a także relacje z otoczeniem budujemy przez rzetelne i uczciwe prowadzenie biznesu, transparentność i wzajemny szacunek. Traktujemy te wartości jako nadzwyczajne aktywa firmy – to cytat z Listu Prezesa Zarządu w Kodeksie Etycznym naszej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Podążając tą drogą staramy się rozwijać procesy i narzędzia wspierające nas w utrzymaniu standardów, wg których chcemy działać. Opracowaliśmy specjalnie na potrzeby edukacji i promocji polityki antykorupcyjnej obowiązującej w naszej Grupie Kapitałowej e-szkolenie „Przeciwdziałanie korupcji” mówi Michał Malina, Rzecznik Etyki Biznesu.

* Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji – święto obchodzone corocznie 9 grudnia, wyznaczone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas przyjęcia Konwencji Przeciwko Korupcji 31 października 2003 roku podpisanej przez 95 krajów w Méridzie w Meksyku.