ENG

21 marca – Światowy Dzień Lasu

SDG:

21 marca obchodzone jest Międzynarodowe Święto Lasu. Zostało ustawione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 28 listopada 2012 roku.

Celem jest podnoszenie świadomości na temat znaczenia lasów dla człowieka oraz zachęca do propagowania działań takich jak sadzenie drzew czy sprzątanie lasów.

W obliczu zmian klimatu ważne jest to, że żywe drzewa pochłaniają znaczną ilość dwutlenku węgla.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom klimatycznym Grupa Kęty SA uruchamia projekt 70 tyś. drzew na 70 lecie firmy (2023). Już wkrótce więcej szczegółów.