Wydarzenia CSR

AAA

14 listopada - Dzień Czystego Powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w Polsce. Każdy z nas pragnie dobrego samopoczucia. Powietrze wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie. Z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra powietrza. Jego czystość jest bardzo ważna. Polska należy do krajów, których powietrze jest najbrudniejsze. Fundacja Ekologiczna ARKA była pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która zaczęła prowadzić edukację ekologiczną na temat zanieczyszczeń powietrza. Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony przez Fundację Ekologiczną ARKA, obchodzimy od 2005 roku.

A jak dbałość o sprawy czystego powietrza wyglada w Grupie Kapitałowej GRUPY KĘTY S.A.

Grupa Kęty od wielu lat utrzymuje system zgodny z normą ISO 14001, stanowiący platformę ciągłego doskonalenia oraz zwiększania efektywności ekologicznej. Polityka środowiskowa Spółki ukierunkowana jest na czystą produkcję, rozumianą jako dążenie do zmniejszania zużycia zasobów, ograniczania emisji oraz skutecznego zapobiegania awariom. Realizacji tych celów służą zadania podejmowane w ramach zatwierdzanego corocznie Programu Środowiskowego. Działamy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i w myśl założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie działania prowadzimy profesjonalnie zwracając uwagę na obecne i przyszłe oddziaływania środowiskowe. Mamy świadomość, że bezpośrednio i pośrednio wywieramy wpływ na środowisko naturalne, dlatego też działalność prowadzimy tak, aby ten wpływ był możliwie ograniczony.
Wszystkie instalacje prowadzone przez spółki posiadają wymagane prawem pozwolenia środowiskowe. Na bieżąco monitorowane są zmiany otoczenia prawnego, identyfikowane związane z tym ryzyka i określane są kierunki dalszych działań. Podejmowanie w spółkach GK działania jeszcze przed wejściem w życie konkretnych zapisów prawnych jest dowodem na świadomość wagi regulowanych kwestii.
Analizując wpływ środowiskowy spółek Grupy Kapitałowej, szczególną uwagę przykładamy do emisji gazów i pyłów do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla. Emisje do powietrza stanowią bowiem źródło bezpośredniego oddziaływania na otoczenie. Łączny poziom emisji gazów cieplarnianych z uwagi na charakter prowadzonych procesów i moc cieplną stosowanych urządzeń jest niski. Spółki Grupy Kapitałowej nie zostały objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Gazami cieplarnianymi emitowanymi z instalacji SWW jest CO2 i HFC. Emitowany w Segmencie Wyrobów Wyciskanych dwutlenek węgla pochodzi z procesu spalania gazu ziemnego w nagrzewnicach i piecach technologicznych do obróbki cieplnej aluminium. Emisja CO2 w Segmencie Systemów Aluminiowych wynika ze spalania gazu ziemnego w piecach technologicznych do obróbki cieplnej i polimeryzacji oraz promiennikach i kotłach grzewczych. Emisja w Segmentu Opakowań Giętkich pochodzi z procesu spalania gazu ziemnego w kotłach, nagrzewnicach i dopalaczach termicznych do redukcji LZO.
Poza dwutlenkiem węgla SWW emituje do powietrza dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył oraz nieznaczne ilości związków nieorganicznych. Źródłem emisji jest głównie proces spalania gazu ziemnego.
Do głównych zanieczyszczeń emitowanych przez SSA należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz pył. Źródłem emisji jest proces spalania gazu ziemnego. Spółki SOG emitują do powietrza głównie LZO oraz ozon. Źródłem emisji są procesy druku i laminacji opakowań z użyciem lotnych związków organicznych i ozonu oraz procesy spalania gazu ziemnego w kotłach i dopalaczach termicznych
Spółki Grupy Kapitałowej dokonują w ramach kontroli oddziaływania okresowych pomiarów emisji z instalacji. Pomiary wykonane w ramach prowadzonego monitoringu wykazują dotrzymanie określonych pozwoleniami standardów. Poziom łącznej emisji spółek Grupy Kapitałowej jest zdecydowanie niższy od wartości dopuszczalnych
Optymalizacja procesu wytopu aluminium w SWW umożliwiła zwiększenie udziału surowców wtórnych w produkcji finalnej. Obecnie Grupa Kęty zagospodarowuje blisko 100% odpadów aluminiowych wytwarzanych w zakładzie w Kętach oraz krajowych spółkach zależnych. Odpady stosowane są jako komponent do produkcji nowych wyrobów. Spółka pozyskuje jednocześnie odpady aluminiowe pochodzące od końcowych użytkowników oraz z produkcji innych zakładów. Procesowi temu towarzyszą rygorystyczne wymagania, co do jakości zakupywanego złomu, dzięki czemu do przetopu nie trafia aluminium zanieczyszczone, a do powietrza żadne szkodliwe związki, mogące stanowić zagrożenie dla środowiska.
Odzyskując aluminium złomowe, oszczędzamy około 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium pierwotnego, pozyskiwanego z boksytów, którego wytop jest bardzo energochłonny. Dzięki recyklingowi aluminium unikamy zanieczyszczenia powietrza o 95% oraz wody o 97%.

‹ wróć

Monika
Sobczak

+ 48 600083345

msobczak@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu