Raporty bieżące

AAA

Zatwierdzenie podstawowych założeń Strategii 2020

W związku z osiągnięciem większości celów przewidzianych do realizacji w strategii na lata 2010 – 2015 Zarząd Grupy Kęty S.A. podjął decyzję o opracowaniu i przedłożeniu Radzie Nadzorczej spółki nowej strategii na okres 2015–2020 („Strategia 2020”). W związku z zatwierdzeniem jej podstawowych założeń na posiedzeniu Rady w dniu 9 lutego 2015 r., zarząd podaje powyższe do publicznej wiadomości.
Cele Strategii:
Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy dzięki:
- zrównoważonemu rozwojowi prowadzącemu do systematycznego zwiększania wypracowywanych zysków oraz środków pieniężnych,
- stabilnej polityce dywidendowej,
- stworzenia potencjału dla dalszego rozwoju w kolejnych okresach,
- utrzymywaniu wysokich standardów corporate governance.
Osiągane zyski zależne są od pozycji rynkowej oraz wielkości organizacji, a te czynniki z kolei zależą od atrakcyjności oferty produktowej oraz efektywności działania organizacji. Dlatego też segmenty biznesowe szczególny nacisk będą kładły na systematyczny rozwój w obszarach o wysokim poziomie niezbędnych kompetencji oraz konsekwentne powiększanie łańcucha wartości dodanej. Dzięki wysokiej efektywności osiągniętej głównie dzięki wewnętrznym działaniom organizacyjnym oraz systematycznemu unowocześnianiu parku maszynowego Grupa Kapitałowa zamierza tak kształtować swoją ofertę produktową, aby utrzymać obecną, wiodącą pozycję na rynku krajowym w głównych segmentach działalności oraz dynamicznie rozwinąć sprzedaż na rynkach europejskich.
Polityka dywidendowa:
Modyfikacji ulegnie również polityka dywidendowa. Dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej oraz planowanemu utrzymaniu zyskowności Zarząd spółki postanowił zwiększyć wskaźnik wypłaty dywidendy do 60% skonsolidowanego zysku netto.
Założenia operacyjne oraz założenia makroekonomiczne:
Ponadto realizując ambitny program inwestycyjny opiewający na ponad 930 mln zł oraz systematycznie usprawniając procesy przebiegające w organizacji, Zarząd chce, aby Grupa Kapitałowa pod koniec horyzontu realizowania niniejszej strategii była gotowa do kolejnych wyzwań.
Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:
- Segment Wyrobów Wyciskanych 1 158 mln zł (+56%),
- Segment Systemów Aluminiowych 953 mln zł (+37%),
- Segment Opakowań Giętkich 652 mln zł (+64%),
- Segment Usług Budowlanych 200 mln zł, (+40%),
- Segment Akcesoriów Budowlanych 80 mln zł (+82%).
Biorąc powyższe pod uwagę, skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w 2020 roku powinny osiągnąć poziom 2 820 mln zł (+54%), zysk z działalności operacyjnej 314 mln zł, zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) poziom 465 mln zł (+50%) a skonsolidowany zysk netto 264 mln zł (+50%).
Powyższe prognozy przygotowaniu w oparciu o następujące założenia makroekonomiczne:
- średnia cena aluminium (3M) – 1900 USD/t
- średni kurs USD 3,62 zł
- średni kurs EUR 4,20 zł
- relacja EUR/USD 1,16
- wzrost PKB Polska 3,4%
Plan inwestycyjny:
Zarząd zakłada, iż w okresie objętym niniejszą strategią (2015–2020) wydatki inwestycyjne osiągną poziom ok. 930 mln zł, w tym:
- Segment Wyrobów Wyciskanych 379 mln zł
- Segment Systemów Aluminiowych 183 mln zł
- Segment Opakowań Giętkich 254 mln zł
- Segment Usług Budowlanych 23 mln zł
- Segment Akcesoriów Budowlanych 39 mln zł

Niniejsza prognoza nie obejmuje ewentualnych dodatkowych wydatków na akwizycje, których efektów również nie uwzględniono w prognozie sprzedaży i wyników.
Poziom zadłużenia:
W związku z realizowanym programem inwestycyjnym oraz planowaną wypłatą dywidend wzrośnie zadłużenie Grupy Kapitałowej do poziomu ok. 570 mln zł w roku 2017 (ok. 470 mln zł netto) i ok. 370 mln zł w roku 2020 (ok. 130 mln zł netto).
Ryzyko niepewności oraz częstotliwość oceny realizacji strategii:
Niniejsze założenia do strategii, w tym prognozy dotyczące przyszłych przychodów oraz zysków, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji Strategii 2020 oraz dokonywała ewentualnych korekt w cyklach rocznych.

 

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu