Raporty bieżące

AAA

Prognoza wyników finansowych na 2014 rok oraz wstępne wyniki za 2013 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2014 roku zatwierdziła budżet spółki i grupy kapitałowej na 2014 rok. W związku z prezentacją prognozy wyników finansowych na 2014 rok w dniu 6 lutego br. , a także prezentacją danych porównawczych, Zarząd podaje również wstępne wyniki finansowe 2013 roku.

Zarząd Spółki zakłada, iż w 2014 roku nastąpi dalsza poprawa koniunktury w gospodarce światowej. W związku z powyższym wszystkie segmenty grupy kapitałowej prognozują lepsze wyniki zarówno w zakresie przychodów ze sprzedaży, jak i zysków z działalności operacyjnej. Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:

- Segment Wyrobów Wyciskanych 698 mln zł (+10%),

- Segment Systemów Aluminiowych 618 mln zł (+5%),

- Segment Opakowań Giętkich 382 mln zł (+3%),

- Segment Usług Budowlanych 151 mln zł, (+14%),

- Segment Akcesoriów Budowlanych 45 mln zł (+13%).

Zarząd prognozuje, iż skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie 166,6 mln zł. Głównymi czynnikami wpływającymi na jego poziom będą: wzrost wolumenu sprzedaży oraz poprawa rentowności w Segmencie Usług Budowlanych.

Zakładane saldo działalności finansowej w 2014 roku wyniesie -16 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu. W efekcie skonsolidowany zysk netto osiągnie wartość 126,5 mln zł. Zarząd Grupy Kęty S.A. zwraca uwagę, iż zysk netto w 2013 roku został zwiększony o kwotę 35,4 mln zł tytułem wyceny aktywa na podatek odroczony (działalność prowadzona w specjalnej strefie ekonomicznej). Nie uwzględniając tego jednorazowego zdarzenia, zysk netto prognozowany na 2014 rok jest wyższy od wartości osiągniętej w roku poprzednim o 4%.

Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych skonsolidowanych danych finansowych na rok 2014 w mln zł w porównaniu ze wstępnymi wynikami za 2013 rok:

2013* 2014** zmiana

Przychody ze sprzedaży 1 594,0 1 735,0 + 9%

EBIT 150,6 166,6 +11%

EBITDA 231,6 250,5 + 8%

Zysk netto 156,9 126,5 - 19%

Zysk netto skorygowany 121,5*** 126,5 + 4%

Wydatki inwestycje 114,0 143,2****

* wstępne wyniki przed badaniem przez biegłego rewidenta,

** prognoza,

*** bez uwzględnienia w 2013 roku aktywa na podatek odroczony 35,4 mln zł,

**** kwota ok. 26,5 mln zł stanowi przesunięcie płatności z projektów inwestycyjnych 2013 roku,

Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:

cena aluminium 2050 USD/tonę

inflacja roczna 2,7%

średni kurs USD 3,30 zł

średni kurs EUR 4,12 zł

relacja EUR/USD 1,25

wzrost PKB 2,5%

Finansowanie:

Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2014 roku ok. 334 mln zł. a więc będzie o ok. 67 mln zł wyższe niż na koniec 2013 roku, głównie ze względu na znaczący program inwestycyjny (143,2 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką) oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego. Zarząd zakłada, iż posiadane przez spółki grupy kapitałowej linie kredytowe wraz ze środkami wypracowanymi w trakcie roku pokrywają potrzeby na finansowanie zakładanych wydatków.

Podsumowanie:

W 2013 roku, a więc dwa lata przed planowanym terminem realizacji strategii rozwoju do 2015 roku, dwa spośród trzech największych segmentów zrealizowało bądź jest blisko realizacji założeń strategicznych poczynionych w 2010 roku. Pozostałe segmenty kontynuują działania zmierzające do realizacji strategii, czego przejawem są założenia zawarte w budżecie 2014 roku. Dlatego zarząd Grupy Kęty S.A. optymistycznie ocenia perspektywy spółki na najbliższe lata.

Ponadto informuje, że Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych.

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu