Raporty bieżące

AAA

Prognoza wyników finansowych na 2013 rok oraz wstępne wyniki za rok 2012

Prognoza wyników finansowych na 2013 rok oraz wstępne wyniki za 2012 r.  

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 5 lutego 2013 roku zatwierdziła budżet spółki i grupy kapitałowej na 2013 rok. W związku z prezentacją prognozy wyników finansowych na 2013 rok w dniu 6 lutego br. , a także prezentacją danych porównawczych, Zarząd podaje wstępne wyniki finansowe 2012 roku.

Zarząd Spółki zakłada, iż w związku z utrzymującą się na rynkach światowych niepewnością oraz brakiem wyraźnych sygnałów  poprawy sytuacji segmenty biznesowe działające w ramach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. będą zmierzały do powtórzenia wyników z 2012 roku. Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, największe biznesy grupy kapitałowej prognozują wzrost sprzedaży:  Segment Wyrobów Wyciskanych do kwoty 659 mln zł (wzrost +12%), a Segment Systemów Aluminiowych do kwoty 602 mln zł (wzrost +6%). Pozostałe segmenty zakładają powtórzenie dobrych wyników sprzedaży z 2012 roku, a mianowicie: Segment Opakowań Giętkich zamierza osiągnąć 350 mln zł przychodów ze sprzedaży, Segment Usług Budowlanych - po rekordowych wynikach sprzedaży w 2012 roku (ok. 229 mln zł) - prognozuje ok. 190 mln zł sprzedaży, z kolei Segment Akcesoriów Budowlanych osiągnie ubiegłoroczny poziom 40 mln zł sprzedaży.
Głównymi elementami o charakterze operacyjnym, wspierającymi realizację prognoz sprzedaży będą: 
1) Dalszy rozwój na rynkach zagranicznych pomimo widocznych sygnałów spowolnienia.
2) Modelowanie organizacji pod kątem nowych wyzwań związanych z wejściem do coraz bardziej wymagających grup klientów. 
3) Rozwój oferty produktowej o nowe, innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb rynku a nawet kreujące te potrzeby.
Zarząd prognozuje, iż pomimo niekorzystnego otoczenia rynkowego skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie 141 mln zł, a więc będzie tylko o 3 mln zł niższy niż w 2012 roku. Głównymi czynnikami wpływającymi na jego poziom będą: wzrost wolumenu sprzedaży oraz poprawa efektywności po stronie dodatniej oraz wzrost kosztów produkcji (koszty pracy, amortyzacja, usługi) oraz spadek cen sprzedaży niektórych grup produktów po stronie ujemnej. 
Zakładane saldo działalności finansowej w 2013 roku wyniesie -14,6 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu (nie uwzględnia żadnych ewentualnych przychodów finansowych, np. odsetek od lokat, odsetek od przeterminowanych należności, itp.). W efekcie skonsolidowany zysk netto kolejny rok z rzędu przekroczy granicę 100 mln zł i osiągnie poziom 104,5 mln zł. Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych danych finansowych na rok 2013 w mln zł:
                                                   
                                                                 2012*                            2013*                         zmiana 
Przychody ze sprzedaży                                 1 572,0                            1 683,0                           +7%
EBIT                                                           146,0                              140,8                          - 4%  
EBITDA                                                       228,1                              222,5                          - 2%
Zysk netto                                                   116,8                              104,5                          -11%    
Wydatki inwestycje                                        100,5                              140,5**

* prognoza
**kwota ok. 48,3 mln zł  stanowi przesunięcie płatności z projektów inwestycyjnych 2012 roku, natomiast kwota ok. 13,4 mln zł to projekty, które zostały przyspieszone (pierwotnie planowane na lata 2014 - 2015).

Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:
cena aluminium                                              2250 USD/tonę
inflacja roczna                                                   2,7% 
średni kurs USD                                                3,28 zł 
średni kurs EUR                                                4,10 zł
relacja EUR/USD                                                1,25
wzrost PKB                                                       2,0%

Finansowanie: 
Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2013 roku ok. 356 mln zł. a więc będzie  o ok. 67 mln zł wyższym niż na koniec 2012 roku głównie ze względu na znaczący program inwestycyjny (140,5 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego.  Zarząd zakłada, iż posiadane przez spółki Grupy Kapitałowej linie kredytowe wraz ze środkami wypracowanymi w trakcie roku pokrywają potrzeby na finansowanie zakładanych wydatków. 

Podsumowanie:
Założenia prognozy 2013 roku mieszczą się w zakresie strategii lata 2010 – 2015. Działania operacyjne realizowane w 2013 roku ukierunkowane są na podstawowe cele zawarte w tej strategii, a więc systematyczny wzrost sprzedaży produktów o wysokiej wartości dodanej, rozwój na rynkach zagranicznych oraz ciągłe doskonalenie organizacji. 
Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych.

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu