Raporty bieżące

AAA

Skonsolidowane prognozy wyników 2018 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2018 roku zatwierdziła budżet Spółki i Grupy Kapitałowej na 2018 rok. W związku z prezentacją prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2018 rok oraz prezentacją danych porównawczych, Zarząd podaje również wstępne wyniki finansowe 2017 roku. 
Zarząd zakłada, iż rok 2018 będzie kolejnym rokiem wzrostu sprzedaży oraz zysków Grupy Kapitałowej. Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:
- Segment Wyrobów Wyciskanych 1235 mln zł (+9)
- Segment Systemów Aluminiowych 1235 mln zł (+9%)
- Segment Opakowań Giętkich 658 mln zł (+5%) 

W 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną 2,9 mld zł i będą o 9% wyższe od przychodów osiągniętych w 2017 roku. Zarząd prognozuje, iż skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie 317 mln zł, czyli będzie o 5% wyższy niż w roku poprzednim. Zysk EBITDA (zysk operacyjny z uwzględnieniem amortyzacji) wyniesie 448 mln zł, co oznacza wzrost o 6%. Zakładane saldo działalności finansowej w 2018 roku wyniesie -22 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu. Ponadto przy kalkulacji zysku netto na 2018 rok uwzględniono 11 mln zł aktywa na podatek odroczony z tytułu działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (w 2017 roku było to ok. 5 mln zł). W efekcie skonsolidowany zysk netto osiągnie wartość 253 mln zł.
Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych skonsolidowanych danych finansowych na rok 2018 w mln zł w porównaniu ze wstępnymi wynikami za 2017 rok:
                                               2017*              2018**             zmiana
Przychody ze sprzedaży        2 646 mln zł      2 893 mln zł          + 9%
EBIT                                      303 mln zł         317 mln zł          + 5%
EBITDA                                  423 mln zł         448 mln zł          + 6%
Zysk netto                             242 mln zł          253 mln zł          +5%
Wydatki inwestycje                 184 mln zł         335 mln zł*** 

*wstępne wyniki przed badaniem przez biegłego rewidenta
** prognoza
*** w tym 43 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2017 roku

Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:
- cena aluminium 2180 USD/tonę
- średni kurs USD 3,5 zł
- średni kurs EUR 4,20 zł
- relacja EUR/USD 1,20
- wzrost PKB 3,7%

Finansowanie: Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2018 roku ok. 848 mln zł, a po uwzględnieniu szacowanego poziomu gotówki dług netto wyniesie 746 mln zł. Wzrost poziomu zadłużenia będzie związany z kontynuacją programu inwestycyjnego (335 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką) oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego. Zarząd zakłada, iż wszystkie potrzeby finansowe zostaną pokryte środkami wypracowanymi w trakcie roku oraz finansowaniem odsetkowym.
Potencjalne akwizycje: W prognozach na 2018 rok nie uwzględniono żadnych efektów z tytułu potencjalnych projektów akwizycyjnych. Niemniej jednak Zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji w ramach istniejących segmentów oraz utworzenie nowego segmentu:
1) w Segmencie Wyrobów Wyciskanych – mogą one dotyczyć rozwoju dotychczasowych lub nabycia nowych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na bazie profili aluminiowych. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 50 mln EUR,
2) w Segmencie Systemów Aluminiowych – mogą one dotyczyć rozwój geograficznego lub produktowego na nowych rynkach. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 20 mln EUR,
3) nowy segment, którego potencjał pozwoliłby osiągnąć w 2020 roku przychody ze sprzedaży na poziomie min. 200 mln zł.
Podsumowanie:
Segmenty biznesowe Grupy Kapitałowej doskonale wykorzystały bardzo dobrą koniunkturę na rynku, w pełni wykorzystując posiadane moce produkcyjne. Nawet tak wymagający projekt, jak uruchomienie produkcji folii polipropylenowej o mocach ponad 25 tys. ton rocznie, w 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności produkuje na prawie 100% swoich możliwości. Grupa Kapitałowa osiągnęła rekordową sprzedaż i wyniki operacyjne pomimo silnej presji kosztowej. Zarząd zakłada, iż w 2018 roku wzrosty będą kontynuowane, a spółki Grupy Kapitałowej dzięki rozpoczętym inwestycjom (dwie prasy do wyciskania i nowy zakład produkujący opakowania oraz kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych nowej powierzchni produkcyjnej i magazynowej), zbudują potencjał do wzrostu w latach 2019 i 2020. Zarząd przypomina, iż zgodnie ze strategią, w 2020 roku Grupa Kapitałowa ma osiągnąć 3,4 mld zł przychodów ze sprzedaży 360 mln zł zysku operacyjnego i 514 mln zł EBITDA. Prognozowane wartości ekonomiczne przedstawione w powyższej prognozie stanowią realizację (przewidzianą na dany rok) strategii, która w efekcie ma doprowadzić do dalszego wzrostu wartości firmy.
Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych.

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu