Raporty bieżące

AAA

Rejestracja zmian Statutu Grupy Kęty SA

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki Grupa Kęty SA uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2017 roku. Zarejestrowane zmiany są związane ujednoliceniem postanowień Statutu Spółki z danymi wpisanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie wysokości kapitału zakładowego i ilości wyemitowanych akcji.
§ 8 ust. 1, 2 i 4 otrzymały brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.724.950 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
2. Na kapitał zakładowy składa się 9.489.980 (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji opłaconych gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
4. Akcjami Spółki są:
1) 6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A,
2) 1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B,
3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C,
4) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii D,
5) 17.725 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji serii E,
6) 198.600 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii F,
7) 47.992 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii G.

Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

W związku ze zmianami Spółka przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki.

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu