Raporty bieżące

AAA

Prognoza wyników na 2017 rok oraz wstępne wyniki 2016 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2017 roku zatwierdziła budżet Spółki i grupy kapitałowej na 2017 rok. W związku z prezentacją prognozy wyników finansowych na 2017 rok oraz prezentacją danych porównawczych, Zarząd podaje również wstępne wyniki finansowe 2016 roku.

Zarząd zakłada, iż rok 2017 będzie kolejnym rokiem wzrostu sprzedaży oraz zysków Grupy Kapitałowej. Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:

- Segment Wyrobów Wyciskanych 1063 mln zł (+13%),

- Segment Systemów Aluminiowych 1180 mln zł (+10%),

- Segment Opakowań Giętkich 515 mln zł (+4%),

 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną 2,5 mld zł i będą o 11% wyższe od przychodów osiągniętych w 2016 roku. Zarząd prognozuje, iż skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie 297 mln zł, czyli będzie o 2% wyższy niż w roku poprzednim. Zysk EBITDA (zysk operacyjny z uwzględnieniem amortyzacji) wyniesie 420 mln zł, co oznacza wzrost o 6%. Zakładane saldo działalności finansowej w 2016 roku wyniesie -18,2 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu. Ponadto przy kalkulacji zysku netto na 2017 rok uwzględniono 5 mln zł aktywa na podatek odroczony z tytułu działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (w 2016 roku było to ok. 42 mln zł). W efekcie skonsolidowany zysk netto osiągnie wartość 227 mln zł.

Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych skonsolidowanych danych finansowych na rok 2017 w mln zł w porównaniu ze wstępnymi wynikami za 2016 rok:

                                                             2016*                     2017**                zmiana

Przychody ze sprzedaży             2 252 mln zł                      2 500 mln zł                          + 11%

EBIT                                                  290 mln zł                          297 mln zł                          + 2%

EBITDA                                             396 mln zł                          420 mln zł                          + 6%

Zysk netto                                         275 mln zł                           227 mln zł                          -18%

Wydatki inwestycje                         277 mln zł                           287,5 mln zł***

 

*wstępne wyniki przed badaniem przez biegłego rewidenta

** prognoza

*** w tym 41 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2016 roku

 

Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:

- cena aluminium 1800 USD/tonę

- średni kurs USD 4,05 zł

- średni kurs EUR 4,30 zł

- relacja EUR/USD 1,06

- wzrost PKB 3,4%

 

Finansowanie: Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2017 roku ok. 672 mln zł. a po uwzględnieniu szacowanego poziomu gotówki dług netto wyniesie 599 mln zł.  Wzrost poziomu zadłużenia będzie związany z kontynuacją programu inwestycyjnego (287,5 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką) oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego. Zarząd zakłada, iż wszystkie potrzeby finansowe zostaną pokryte środkami wypracowanymi w trakcie roku oraz finansowaniem odsetkowym.

Potencjalne akwizycje: W prognozach na 2017 rok nie uwzględniono żadnych efektów z tytułu  potencjalnych projektów akwizycyjnych. Niemniej jednak Zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji w ramach istniejących segmentów oraz utworzenie nowego segmentu:

1) w Segmencie Wyrobów Wyciskanych – mogą one dotyczyć rozwoju dotychczasowych lub nabycia nowych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na bazie profili aluminiowych. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 50 mln EUR,

2) w Segmencie Systemów Aluminiowych – mogą one dotyczyć rozwój geograficznego lub produktowego na nowych rynkach. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 20 mln EUR,

3) nowy segment, którego potencjał pozwoliłby osiągnąć w 2020 roku przychody ze sprzedaży na poziomie min. 200 mln zł.

Podsumowanie:

Rok 2017 stanowić będzie duże wyzwanie w kontekście doskonałych wyników osiągniętych w roku poprzednim. Pomimo tego Zarząd zakłada, iż wyniki na poziomie operacyjnym będą porównywalne z rekordowym 2016 rokiem. Niższy wynik netto to efekt czysto księgowy wynikający z prezentowania aktywa na podatek w strefie ekonomicznej. Prognozowane wartości ekonomiczne przedstawione w powyższej prognozie stanowią realizację (przewidzianą na dany rok)  strategii, która w efekcie ma doprowadzić do dalszego wzrostu wartości firmy.

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych.

 

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu