Raporty bieżące

AAA

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2016 roku podzieliło zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 150.821.060,75 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 75/100) w nastepujący sposób.
- kwotę 150.313.718,70 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów trzysta trzynaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych 70/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
- kwotę 507.342,05 (słownie: pięćset siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 05/100) na kapitał zapasowy. 
Określa się łączną kwotę dywidendy przeznaczoną na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 170.166.474,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote zero groszy). W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na dywidendę część środków z kapitału zapasowego – zyski zatrzymane 
- w kwocie 19.852.755,30 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysięce siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 30/100). 
Na dzień podjęcia uchwały liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 453 693 (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy), co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 18,00 PLN. 
Jako dzień dywidendy określa się dzień 15 lipca 2016 roku, natomiast terminy wypłat dywidendy ustala się:
• kwota 61. 449.004,50 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta czteredzieści dziewięć tysięcy cztery złote 50/100) na dzień 5 sierpnia 2016 roku,
• kwota 108.717.469,50 zł (słownie:sto osiem milionów siedemset siedemnaście tysiący czterysta sześćdziesiąt dziewięc złotych 50/100) na dzień 7 grudnia 2016 roku

 

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu