Ład korporacyjny

AAA

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Niniejsze Oświadczenie i Raport o stosowaniu Ładu korporacyjnego przez Grupę Kęty S.A. w 2017 r. zostało sporządzone na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. 2014, poz. 133 z późn. zm.)

ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO,  KTÓRYM SPÓŁKA PODLEGAŁA  W 2017 ROKU

W roku 2017 Grupa Kęty S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych. Jego pełny tekst udostępniony jest na stronie internetowej GPW pod adresem

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

Podstawową zasadą Dobrych Praktyk jest formuła „stosuj lub wyjaśnij” („comply or explain”), która oznacza, iż spółka zobowiązana jest do stosowania zawartych w dokumencie zasad, a w sytuacji odstępstwa od zastosowania danej reguły wyjaśnienia przyczyn takiego postępowania oraz upublicznienia w formie raportu tego faktu za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji GPW.                                             

W 2017 roku Grupa Kęty S.A. przestrzegała wszystkich zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk, z wyjątkiem zasady, określonej w Rekomendacji IV.R.2 pkt 2 i 3, przewidującej umożliwienie akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”), przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia oraz wykonywać, osobiście lub przez pełnomocnika, prawo głosu w toku posiedzeń. W ocenie Spółki realizacja przywołanej reguły w trakcie obrad WZA niesie za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad WZA. Ponadto z uwagi na strukturę akcjonariatu, brak zgłoszeń dotyczących oczekiwań akcjonariuszy, co do sposobu przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad walnego zgromadzenia Grupy Kęty S.A., rekomendacja nr IV.R.2 nie miała zastosowania. Jednocześnie Spółka zapewnia transmisję internetową obrad WZA w czasie rzeczywistym poprzez transmisję w sieci Internet, zgodnie z wymogiem określonym w części IV, Rekomendacji IV.R.2 pkt 1 Dobrych Praktyk. Zarazem Spółka nie wyklucza możliwości zapewnienia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad WZA w przyszłości, w przypadku zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych.

 

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Pobierz PDF
Raport na temat stosowania w 2017 przez Grupę Kęty S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Pobierz PDF
Raport na temat stosowania w 2016 roku przez Grupę Kęty S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Pobierz PDF
Raport na temat stosowania w 2015 roku przez Grupę Kęty S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.
Pobierz PDF
Raport na temat stosowania w 2014 roku przez Grupę Kęty S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Pobierz PDF
Raport na temat stosowania w 2013 roku przez Grupę Kęty S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Pobierz PDF
Raport na temat stosowania w 2012 roku przez Grupę Kęty S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Pobierz PDF
Raport na temat stosowania w 2011 roku przez Grupę Kęty S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Pobierz PDF
Raport na temat stosowania w 2010 roku przez Grupę Kęty S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Pobierz PDF

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu